Wat

Van 23 tot en met 27 maart organiseren de ministeries van BZK en I&M in samenwerking met World Design Forum en U Create, centre of expertise creative industries, het Urban Futures Lab. In een creatief werkproces worden provocatieve “wat als..”-vragen visueel gemaakt en worden burgers bevraagd hoe ze deze toekomstbeelden beleven.

 

 

Waarom

Het onderzoek levert inzichten op in de waarden en drijfveren van burgers als zij nadenken over de toekomst van de stad. Het gaat om vragen als: waar baseren zij hun keuzes op en als je als beleidsmaker wilt dat deze toekomst wel of niet werkelijkheid wordt, hoe kun je dan gedrag beïnvloeden?

Werkproces

In een creative space werken ambtenaren en studenten in ene gemengd team samen in een interactief programma. De teams worden begeleid door ervaren coaches en werken op een van de volgende thema’s

 • Wat als de stad zo aantrekkelijk is dat iedereen er zich wil vestigen? 
  De stad wordt zo aantrekkelijk dat niemand meer buiten de stad wil wonen, een scenario van maximale verstedelijking.
 • Wat als in de stad iedereen beleidsmaker en toezichthouder is?
  Controle, handhaving en toezicht wordt niet meer door de overheid (alleen) gedaan, maar wordt door burgers onderling gedaan door middel van bijvoorbeeld social media
 • Wat als alles in de stad wordt gedeeld? 
  Het hebben van bezit wordt minder belangrijk. Wat heb je dan nog wel voor jezelf en wat allemaal niet.
 • Wat als je gaan en staan in de stad volledig gestuurd is door digitale technologie?
  Apps, apparaten en slimme geleidingssystemen sturen je op de meest efficiënte manier door de stad in plaats van dat dit op basis van (natuurlijke) individuele keuzes en toeval gebeurt.

 

Maandag

Welkom door Directeur-generaal Wonen en Bouwen, Mark Frequin en introductie op Agenda Stad. Aansluitend in de uitwisselen van elkaars toekomstbeelden over de stad en briefing door ambtelijk opdrachtgever op het thema. ‘s Middags wordt er gewerkt aan het (visueel) uitwerken van de toekomstbeelden: waar zit de spanning, waar het onbekende veld om verder te onderzoeken? Aan het eind van de dag bepaalt de groep de focus waarop ze verder willen werken.

Dinsdag

In een aantal iteraties wordt een probe ontwikkeld. Dat is een visualisatie van toekomst- beelden. Bijvoorbeeld: een voorwerp uit de toekomst dat iets zegt over hoe je in 2050 reist. De teams denken na over wie zij straks willen bevragen en in hoe deze groepen het best te benaderen zijn. De teams testen de probes op elkaar en maken een verbeterslag. Aan het eind van de dag is de onderzoeksvraag, het testscript en de probe klaar.

Woensdag

De studenten delen de eerste resultaten van het testen op straat met opdrachtgevers en ambtenaren. Bedoeling van het gesprek is het aanscherpen, daar waar nodig, van zowel test script als probe.

Donderdag

Werkplaats dag. De probes worden verder uitgewerkt en een nieuwe ronde van testen volgt. Het hele proces van toekomstbeeld tot onderzoeksvraag en testscript wordt nog een keer doorlopen. ‘s avonds worden insights uit het materiaal gehaald en in een presentabale gemaakt.

Vrijdag

Op de vrijdag middag is er een EXPO waar de resultaten in beeld, film en presentatie worden getoond. Bezoekers kunnen in gesprek over de probes: wat beleef je er zelf aan, en waarover wil je meer weten?