Aeres Group published a report on their participation at World Design ForumPublished 22 november 2012 at aeresgroup.nl

De polder in de verboden stad
Ooit torende het Philipsembleem hoog boven de binnenstad van Eindhoven. Het logo met de sterren markeerde een watertoren die nu nog bekend staat als het klokgebouw, een plek waar de gloeilampenfabrikant in de jaren 20 van de vorige eeuw bakeliet fabriceerde, toen een high-tech materiaal. De toren was onderdeel van de zogenaamde ‘verboden stad’, een gebied in het centrum van Eindhoven dat toebehoorde aan de N.V. Philips.

De wereld verandert. Het voormalige industriegebied wordt door de gemeente Eindhoven opgeknapt, en in oktober van dit jaar bood het klokgebouw onderdak aan het World Design Forum. Het WDF is een onafhankelijke internationale organisatie, die een podium biedt aan vooraanstaande personen uit de zakenwereld en de politiek. Het Forum discussieert over de mogelijkheden van (social) design om regionale en mondiale thema’s aan te pakken, en is gekoppeld aan de Dutch Design Week. De Aeres Groep was dit jaar een van de deelnemers.

Flevoland Project
We leven in een tijd van grote sociale en economische veranderingen. Oude vormen en gedachten maken plaats voor nieuwe. Vertegenwoordigers van uiteenlopende disciplines lieten daarom tijdens het WDF hun licht schijnen over nieuwe manieren om met die ontwikkeling om te gaan. Aan de hand van discussieleider en presentator John Thackara passeerden in Eindhoven even zo uiteenlopende discussiestukken de revue. Zo ging het onder andere over sociale woningbouw, gezondheidszorg, internet en verkeersknelpunten, en namens Aeres over de toekomst van onze voedselvoorziening.

Jos Verstegen, lector Ondernemerschap en Samenleving bij CAH Vilentum Dronten en Wim van de Weg, directeur CAH Vilentum presenteerden in Eindhoven het Flevoland Project. In dit project gaan onderzoek en onderwijs hand in hand, en onderzoekt Aeres de toekomst van onze voedselvoorziening. Pieter Winsemius, oud-minister van VROM en meest duurzame Nederlander van 2009, is ambassadeur van het project.

Steve Jobs in de polder
Het Forum opende, na een introductie door Thackara, met korte films over de verschillende projecten. In een daarvan schitterde Wim van de Weg. Als een Nederlandse Steve Jobs loodste hij het publiek per fiets door de polder, onderwijl uitleggend wat Aeres en CAH met het Flevoland Project beoogden. Na de films werd het programma vervolgd met mondelinge presentaties en discussie. Aan lector Jos Verstegen was namens Aeres de lastige taak toebedeeld om in vier! minuten uit te leggen waar het over ging. Verstegen deed dit helder en duidelijk, en was overigens de enige die het lukte binnen de afgesproken tijd te blijven.

De film en Verstegen’s presentatie maakten duidelijk dat zowel de landbouw als de manier waarop we onze leefomgeving gebruiken en inrichten, in de toekomst sterk zullen veranderen. We moeten meer en beter voedsel gaan produceren met minder middelen. Om dat te bereiken is een duurzame en innovatieve integratie van stedelijke gebieden en landbouwgebieden een onvermijdelijke ontwikkeling. Een van de middelen die gebruikt kunnen worden om dit te bereiken is Social Design. De Aeres Groep neemt in deze ontwikkeling het voortouw met het project in Flevoland.

Weg met de piramide
Het WDF maakte duidelijk dat de piramide heeft afgedaan. Verticale structuren moeten bij de inrichting van onze maatschappij plaatsmaken voor horizontale. Netwerken en connectiviteit zijn de toverwoorden. Op basis van gemeenschappelijke belangen zorgt ‘co-creatie’ voor waarde en betekenis. In de woorden van Verstegen: ‘The challenge for agriculture is to reconnect to the local community.’ In steeds andere bewoordingen was dat ook de voornaamste gemene deler bij de verschillende sprekers. Volgens Caroline Hummels van de Technische Universiteit Eindhoven moeten we ook anders naar onszelf gaan kijken, en naar de waarden die we belangrijk vinden. En we moeten ons daarbij niet alleen laten leiden door de ‘spreadsheets’. Niet denken maar doen. Heb je een goed idee? Uitvoeren dat idee. Ook dat kan een manier zijn om veranderingen te bewerkstelligen.

Film
De film met een impressie van het ‘Wijland’ project bekijkt u hier.